Rehabilitacja domowa - Fizjonatura

Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja domowa – dla kogo?
Rehabilitacja domowa przeznaczona jest m.in. dla pacjentów:

  • ze złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania choroby.
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego,
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w ciągu 12 miesięcy od jego wystąpienia,
  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu – w ciągu 12 miesięcy od ich wystąpienia,
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w ciągu 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
  • chorobami przewlekle postępującymi (m.in. miopatiami, chorobą Parkinsona, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi)

Rehabilitacja domowa – jak przebiega?

Rehabilitacja zawsze rozpoczyna się od wizyty specjalisty, mgr fizjoterapii w domu pacjenta.

Zapoznaje się on z dokumentacją medyczną, przeprowadza podstawowe badania i ustala indywidualny plan rehabilitacji (częstotliwość sesji, liczba i rodzaj zabiegów, długość ich trwania).

Rehabilitacja domowa
obejmować może:
  • kinezyterapię (tzw. terapia ruchem, która obejmuje ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie, ćwiczenia wspomagane),
  • fizykoterapię (w warunkach domowych wykonywana może być terapia prądem, jonoforeza, elektrostymulacja i laseroterapia),
  • masaże lecznicze.