Rehabilitacja sportowa - Fizjonatura

Rehabilitacja sportowa

Aktywność fizyczna stanowi integralną część życia społecznego. Na całym świecie uprawiane są różne dyscypliny sportowe, podczas których dochodzi do powstania przeciążeń, kontuzji i urazów. Aby zapewnić sportowcom odpowiednią opiekę powstała rehabilitacja sportowa.

Jej celem jest:

 • zapobiegania urazom
 • diagnostyka
 • rehabilitacja kontuzji i urazów
 • powrót do aktywności sportowej po kontuzji i urazie
 • poprawa wyników sportowych poprzez trening

Rehabilitacja jest procesem leczniczym, który ma przyczynić się do zniesienia dolegliwości bólowych oraz umożliwić pełny powrót do czynności dnia codziennego, wraz z aktywnością sportową. Wszystkie urazy sportowe wymagają rehabilitacji. W przypadku, gdy dochodzi do zabiegu operacyjnego, jest ona wręcz nieodzowna.

Nadrzędnym celem rehabilitacji sportowej po urazach, jest pełny powrót do uprawianej dyscypliny sportowej w tak krótkim czasie, jak to tylko możliwe.

Ważne jest odpowiednie dobranie ćwiczeń leczniczych oraz elementów treningu, do którego zalicza się:

 • ćwiczenia gibkości
 • ćwiczenia poprawiające wydolność mięśni
 • ćwiczenia funkcjonalne
 • ćwiczenia plyometryczne
 • ćwiczenia doskonalące zdolności motoryczne w poszczególnych dyscyplinach sportowych
 • ćwiczenia kontroli nerwowo-mięśniowej (ćwiczenia równoważne, ćwiczenia propriocepcji)
 • ćwiczenia utrzymujące sprawność układu krążeniowo-oddechowego
 • ćwiczenia usprawniające biomechanikę ciała

Etapy
rehabilitacji
sportowej

 

Zaleca się aby program rehabilitacji podzielić na cztery etapy, w zależności od tzw. poziomu funkcjonalnego zawodnika.

1

Pierwszy etap zamyka się w czasie od momentu wystąpienia urazu do chwili, w której zawodnik uzyska niemal pełny i bezbolesny zakres ruchu.

2

Następny okres to tzw. etap średniozaawansowany, w którym pacjent swobodnie wykonuje wszystkie czynności dnia codziennego oraz rozpoczyna realizację niektórych aktywności typowych dla uprawianej dyscypliny sportowej, które potrafi wykonywać z racji posiadanych umiejętności. W tym okresie wykonuje się także ćwiczenia mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności organizmu, przy czym w ich trakcie nie obciąża się uszkodzonej okolicy.

3

W trzecim zaawansowanym etapie rehabilitacji rozpoczyna się realizację aktywności funkcjonalnych typowych dla danej dyscypliny.

4

Końcowy etap jest okresem powrotu do sportu. W tym okresie sportowiec rozpoczyna realizację pełnych programów treningowych i bierze udział w zawodach.